September 2018 Del av Byahuset Bokat av städ
1 L Höstfest Intressef. nedre våningen Tomas Sandström  
2 S        
v.36
3
M        
4 Ti        
5 O        
6 To        
7 F        
8 L        
9 S        
v.37
10
M        
11 Ti 19.00 EFS nedre våningen Helen Hörnlund  
12 O 18.30 Stickkafé lilla salen Maud Sjöström  
13 To        
14 F        
15 L        
16 S 15.00 Klubben
18.00 EFS
övre våningen
nedre våningen
Helen Hörnlund
Helen Hörnlund
 
v.38
17
M        
18 Ti        
19 O        
20 To        
21 F        
22 L        
23 S 19.00 Intr. för. lilla salen Tomas Sandström  
v.39
24
M        
25 Ti 19.00 EFS nedre våningen Helen Hörnlund  
26 O 18.30 Stickkafé lilla salen Maud Sjöström  
27 To        
28 F        
29 L Privat nedre våningen Veronica Strömberg  
30 S