September 2022

Del av Byahuset

Bokat av

Städ

Bet.S/K

Bet.R

v.35

1

To

 

 

 

 

 

 

2

F

 

 

 

 

 

 

3

L

 

 

 

 

 

 

4

S

 

 

 

 

 

 

v.36

5

M

19.00 EFS

lilla salen

Helen Hörnlund

 

 

 

6

Ti

 

 

 

 

 

 

7

O

18.30 Stickkafé

lilla salen

Maud Sjöström

 

 

 

8

To

 

 

 

 

 

 

9

F

 

 

 

 

 

 

10

L

 

 

 

 

 

 

11

S

 

 

 

 

 

 

v.37

12

M

 

 

 

 

 

 

13

Ti

 

 

 

 

 

 

14

O

19.00 EFS

nedre våningen

Helen Hörnlund

 

 

 

15

To

 

   

 

 

 

16

F

 

 

 

 

 

 

17

L

 

 

 

 

 

 

18

S

18.30 styr.möte intr. lilla salen Torbjörn Lundkvist

 

 

 

v.38

19

M

 

 

 

 

 

 

20

Ti

 

 

 

 

 

 

21

O

18.30 Stickkafé

lilla salen

Maud Sjöström

 

 

 

22

To

     

 

 

 

23

F

 

 

 

 

 

 

24

L

09.00 - 21.00 EFS

nedre våningen

Helen Hörnlund

 

 

 

25

S

18.00 N-lings skoterklubb

lilla salen Olof Zingmark

 

 

 

v.39

26

M

 

 

 

 

 

 

27

Ti

 

 

 

 

 

 

28

O

19.00 EFS

nedre våingen

Helen Hörnlund

 

 

 

29

To

     

 

 

 

30

F