Lite kort om byn Hörnsjö

Hörnsjö

Hörnsjö är en gammal bondby som nämndes i skrift redan på 1500-talet. Den ligger i Nordmalings kommun, Ångermanlands landskap och Västerbottens län. Byn har i dagsläget ca 300 invånare fördelat på ett 125-tal hushåll.

På en gammal karta från 1646 finns 7 hemman utritade.  De är alla samlade runt Hörnsjön, sjön mitt i byn som också kallas Storsjön. Tidigare fanns även Lillsjön alldeles bredvid, men efter sänkningar av Hörnsjön under 1900-talet framträder den bara under vårfloden och när det regnat rejält under en period. I byn finns även Uthörnsjön och Torrsjön. Runt den senare finns många sommarstugor.

Byns storhetstid kom med järnvägen 1891 och sträckte sig fram till 1950-talet. Stationen tog emot gods och post som sedan kördes ut till närliggande orter. Det fanns lanthandel, skomakare, skräddare, bageri, garveri, snickeri, smedja, kiosk och gästgiveri. Inget av detta finns nu kvar.

I grannbyn Gräsmyr finns en välsorterad ICA-butik som tillhandahåller bensin, dagligvaror och mycket annat som behövs i ett hushåll. De är också återförsäljare för Systembolaget, Apoteket och Svenska spel. Paket via DHL kan du också hämta här.

Fram till vårterminen 2019 har det funnits skola i byn och de sista 20 åren drevs den som friskola. Närmsta förskola och skola upp till årskurs 6 finns i grannbyn Gräsmyr.

Byn har 6 jordbrukare som driver större och mindre gårdar. Det finns både mjölkbönder och köttuppfödare. En av dessa har byggt en ny ladugård som stod klar under hösten 2011. Den uppodlade marken på byn räcker inte till, så bönderna arrenderar även mark i några av de intilliggande byarna. Det skapas också nya marker genom nyodlingar. I den del av byn som kallas Åbrånet finns en gårdsbutik som heter Åbrånets limousin. Där finns möjlighet att köpa kött från gården, gårdens egen korv och varor från andra småföretagare. För den som är hungrig finns det mat att köpa och den kaffetörstige kan köpa sig kaffe med dopp. Det går även att boka grupper för middagar av alla slag. Läs mer på deras hemsida. https://www.abranet.se/  eller på deras Facebooksida

Byn har sedan sommarn 2019 ett trädgårdskafé som drivs av Mona Prestele. Förutom möjlighet att njuta av goda bakverk erbjuds även kurser och möjlighet att få visning i den visningsträdgård som är under uppbyggnad. Läs mer på deras hemsida www.presteles.se  De har också en Facebooksida.

Sedan tidigt 1900-tal har många föreningar funnits på byn och så är det fortfarande.

SFK Glada Laxarna är en aktiv fiskeklubb där sommarens 10-timmarsmete är en välkänd tävling långt utanför byn.  Mer information finns på deras Facebooksida.

1945 bildades Hörnsjö IF och där är fotbollen en viktig del. Där spelar män, kvinnor, pojkar och flickor i alla åldrar. Varje år strax före midsommar arrangerar idrottsföreningen fotbollsskola för barn mellan 6 och 12 år.

https://www.laget.se/hornsjoif  eller deras Facebooksida

Intresseföreningen ansvarar för Hörnsjöbladet som ges ut en gång i månaden. Där står det vad som är på gång i byn. Där kan också de olika föreningarna annonsera, liksom privatpersoner och företagare. Föreningen har också en Facebooksida där aktuella evenemang läggs ut och även annan information.

Våren 2012 kom förslaget om ett byahus. Fram till dess hade byn haft tre samlingslokaler, folkets hus och två kyrkolokaler. Den 26 april 2012 tog EFS beslutet om att deras lokal kunde få bli byahus. I slutet av december avslutar EFS bönhuset som kyrkolokal och från 1 januari 2013 har byn ett gemensamt Byahus för byns alla föreningar.

EFS är en av byns församlingar. Föreningen har funnits sedan 1903 och kyrkan uppfördes 1921. http://www.efs.hornsjo.se/   Från 1 januari 2013 övergick ägandet av huset till Hörnsjö Intresseförening genom gåva. Församlingsarbetet forsätter som tidigare och församlingen hyr lokaler i Byahyset.  Missionskyrkan är den andra kyrkan och har funnits sedan 1884. https://equmeniakyrkan.se/hornsjo/  Båda församlingarna är aktiva och jobbar mycket tillsammans.

I Hörnsjö finns det också politiska föreningar, vägföreningar och vattenföreningar.

Musik är något som Hörnsjöborna tycker om. Det finns flera musiker och sångare på byn. De sjunger solo, duett eller i kör. På en plats i byn som kallas Refta bor en av dessa musiker. Han heter Ingvar och han har skrivit en hel del musik själv. http://www.lifeproduction.dinstudio.se/news_1.html 

Hörnsjö har en bra geografisk placering och det innebär bra pendlingsmöjligheter till omkringliggande orter. Till Nordmaling är det 33 km, till Umeå är det 45 km och det är också den ort dit de flesta pendlar. Vännäs ligger 30 km bort, Bjurholm 25 km och Hörnefors 35 km.

Det här var lite kort om en ca 500 år gammal by. /Helen