FEBRUARI 2018 Del av Byahuset Bokat av städ
1 To        
2 F 10.00 - ca 15.00 Minnesstund lilla salen Monika Vedin Nilsson  
3 L        
4 S        
v.6
5
M ev. 12.00-12.40 skolan (vid dåligt väder) stora salen Petra Westermark  
6 Ti ev. 12.00-12.40 skolan (vid dåligt väder)
18.30 Stickkafé
stora salen
lilla salen
Petra Westermark
Maud Sjöström
 
7 O ev. 10.40-11.20 skolan (vid dåligt väder)
15.00 - 17.00 Tonårskafé
stora salen
hela huset
Petra Westermark
Johnny Staffansson
 
8 To        
9 F        
10 L        
11 S 15.00 - 16.30 Klubben (SALT/Equmenia) hela huset Helen Hörnlund  
v.7
12
M ev 12.00-12.40 skolan (vid dåligt väder) stora salen Petra Westermark  
13 Ti ev 12.00-12.40 skolan (vid dåligt väder)
19.00 Missionsafton EFS
stora salen
nedre våningen
Petra Westermark
Helen Hörnlund
 
14 O ev 10.40-11.20 skolan (vid dåligt väder) nedre våningen Petra Westermark  
15 To        
16 F        
17 L        
18 S        
v.8
19
M ev. 12.00-12.40 skolan (vid dåligt väder)
19.00 Kretsråd
stora salen
lilla salen
Petra Westermark
Helen Hörnlund
 
20 Ti ev. 12.00-12.40 skolan (vid dåligt väder) stora salen Petra Westermark      
21 O ev 10.40-11.20 skolan (vid dåligt väder)
15.00 - 17.00 Tonårskafé
19.00 Årsmöte Intr. för.

stora salen
hela huset
nedre våningen

Petra Westermark
Johnny Staffansson
Lage Lundström
 
22 To 18.30 Stickkafé lilla salen Maud Sjöström  
23 F        
24 L        
25 S 18.00 Årsmöte HIF
18.30 Klubben (SALT/Equmenia)
lilla salen
övre våningen
Maja Bergkvist
Helen Hörnlund
 
v.9
26
M ev 12.00-12.40 skolan (vid dåligt väder) stora salen Petra Westermark  
27 Ti ev 12.00-12.40 skolan (vid dåligt väder)
19.00 Missionsafton EFS
stora salen
nedre våningen
Petra Westermark
Helen Hörnlund
 
28 O ev 10.40-11.20 skolan (vid dåligt väder) stora salen Petra Westermark