FEBRUARI 2022 Del av Byahuset Bokat av städ ...
v.5 1 Ti 19.00 EFS nedre våningen Helen Hörnlund    
  2 O          
  3 To          
  4 F          
  5 L kväll nedre våningen Birgitta Strömberg    
  6 S          
v.6 7 M          
  8 Ti          
  9 O          
  10 To          
  11 F          
  12 L          
  13 S          
v.7 14 M 19.00 styr.möte Intr. lilla salen Tomas Sandtröm    
  15 Ti 19.00 EFS nedre våningen  Helen Hörnlund    
  16 O 18.30 Stickkafé lilla salen Maud Sjöström    
  17 To          
  18 F          
  19 L          
  20 S          
v.8 21 M          
  22 Ti          
  23 O          
  24 To          
  25 F          
  26 L          
  27 S          
v.9 28 M