FEBRUARI 2019 Del av Byahuset Bokat av städ
1 F        
2 L        
3 S        
v.6
4
M        
5 Ti        
6 O        
7 To        
8 F        
9 L        
10 S        
v.7
11
M        
12 Ti EFS nedre våningen Helen Hörnlund  
13 O        
14 To        
15 F        
16 L        
17 S        
v.8
18
M        
19 Ti        
20 O EFS nedre våningen Helen Hörnlund      
21 To        
22 F        
23 L        
24 S        
v.9
25
M        
26 Ti 18.30 Info. kväll, HLR nedre våningen Tomas Sandström  
27 O EFS lilla salen Helen Hörnlund  
28 To