Oktober 2019 Del av Byahuset Bokat av städ
1 Ti        
2 O        
3 To        
4 F        
5 L        
6 S        
v.41
7
M        
8 TiO        
9 To        
10 F        
11 L        
12 S        
v.42
13
M        
14 Ti        
15 O        
16 To        
17 F        
18 L        
19 S        
v.43
20
M        
21 Ti        
22 O        
23 To        
24 F        
25 L        
26 S        
v.44
27
M        
28 Ti        
29 O        
30 To        
31 F