NOVEMBER 2022 Del av Byahuset Bokat av städ
  1 Ti        
  2 O 18.30 Stickkafé lilla salen Maud Sjöström  
  3 To        
  4 F        
  5 L        
  6 S        
v.45 7 M        
  8 Ti        
  9 O 19.00 EFS nedre våningen Helen Hörnlund  
  10 To        
  11 F        
  12 L        
  13 S        
v.46 14 M        
  15 Ti        
  16 O 12.00 sopplunch
18.30 Stickkafe

lilla salen
lilla salen

Torbjörn Lundkvist
Maud Sjöström
 
  17 To        
  18 F        
  19 L Hela dagen, EFS hela huset Helen Hörnlund  
  20 S 08.00 kurs
18.30 Intr. för.
nedre våningen
lilla salen
Torgny Eriksson
Torbjörn Lundkvist
 
v.47 21 M        
  22 Ti        
  23 O 19.00 EFS nedre våningen Helen Hörnlund  
  24 To        
... 25 F 17.30 AW nedre våningen Torbjörn Lundkvist  
  26 L        
  27 S        
v.48 28 M        
  29 Ti        
  30 O 18.30 Stickkafe lilla salen Maud Sjöström