NOVEMBER 2022 Del av Byahuset Bokat av städ
  1 Ti        
  2 O 18.30 Stickkafé lilla salen Maud Sjöström  
  3 To 19.00 Gympa nedre våningen Marta Wilma  
  4 F        
  5 L        
  6 S 19.00 Gympa nedre våningen Marta Wilma  
v.45 7 M        
  8 Ti        
  9 O 19.00 EFS nedre våningen Helen Hörnlund  
  10 To 19.00 Gympa nedre våningen Marta Wilma  
  11 F        
  12 L        
  13 S 19.00 Gympa nedre våningen Marta Wilma  
v.46 14 M        
  15 Ti        
  16 O 18.30 Stickkafe lilla salen Maud Sjöström  
  17 To 19.00 Gympa nedre våningen Marta Wilma  
  18 F        
  19 L        
  20 S 19.00 Gympa nedre våningen Marta Wilma  
v.47 21 M        
  22 Ti        
  23 O 19.00 EFS nedre våningen Helen Hörnlund  
  24 To 19.00 Gympa nedre våningen Marta Wilma  
... 25 F        
  26 L        
  27 S 19.00 Gympa nedre våningen Marta Wilma  
v.48 28 M        
  29 Ti        
  30 O 18.30 Stickkafe lilla salen Maud Sjöström