Augusti 2019 Del av Byahuset Bokat av städ
1 T        
2 F        
3 L        
4 S        
v.32
5
M        
6 Ti        
7 O        
8 To        
9 F        
10 L        
11 S        
v.33
12
M        
13 Ti        
14 O        
15 To        
16 F        
17 L        
18 S        
v.34
19
M        
20 Ti        
21 O        
22 To        
23 F        
24 L        
25 S        
v.35
26
M        
27 Ti        
28 O        
29 To        
30 F        
31 L