BYAHUS I HÖRNSJÖ

 

Hörnsjö hade under många år haft tre samlingslokaler på byn. Allt eftersom åren gått blev det allt tyngre för de olika föreningarna att driva dessa.  Tanken på att kunna samsas i en gemensam byalokal blev allt mer aktuell.

 

 

Onsdag 28 mars 2012

Intresseföreningen har årsmöte på EFS och slår nytt rekord vad gäller deltagande. Förslaget om ett gemensamt byahus tas upp på dagordningen och EFS föreslås bli den aktuella lokalen. De olika föreningarna på byn uppmanas att samla sina medlemmar och diskutera förslaget.

 

Torsdag 26 april 2012

Medlemmarna i byns EFS förening träffas på EFS och diskuterar tillsammans med sin predikant Ulf Gustafsson hur man ställer sig till Intresseföreningens förslag. Medlemmarna är eniga om att EFS avslutas som kyrkolokal och att den istället får bli ett Byahus. EFS planerar dock att fortsätta med sina gudstjänster och övriga aktiviteter som tidigare, men då kunna samsas i samma lokal som de övriga föreningarna på byn.

 

Tisdag 1 maj 2012

Efter den årliga byastämman som detta år  hölls på EFS, inbjuder Intresseföreningen fortsatt samtal kring byahus. EFS berättar som sitt beslut att upplåta sitt hus till byahus. Sedan följer en stunds öppen diskussion.

 

Måndag 14 maj 2012

Intresseföreningens styrelse träffas.

 

Måndag 21 maj 2012

Intresseföreningens styrelse och representanter från byns övriga föreningar träffas. Det är inte alla föreningar på byn som i sitt arbete behöver någon lokal. Däremot är alla överrens om att ställa upp och hjälpa till. Diskussion om möjlighet till avgifter, gåvor och bidrag. Föreningarna efterfrågar budget och tidplan innan arbetet går vidare.

 

Måndag 28 maj 2012

Intresseföreningens styrelse träffas. Förslag till driftbudget görs, samt en investeringsplan. Diskussioner kring ideellt arbete och hus på byn som står tomma stora delar av året.

 

Måndag 11 juni 2012

Intresseföreningen träffar övriga föreningar på byn.  Förslag läggs fram på några som är duktiga på bidragsansökningar och regler. Det föreslås att de är med under sensommarens träff. Diskussion kring planering, renoveringsupplägg, ekonomi m.m.

 

Måndag 13 augusti 2012

Intresseföreningens styrelse träffas och planerar inför kommande träffar under hösten. Det diskuteras också hur kommande ombyggnationer och reparationer kan utföras. Det beslutas också att prisuppgifter på luftvärmepumpar och bergvärme ska kollas upp.
 

Måndag 24 september 2012

Intresseföreningens styrelse och Folkets hus styrelse träffas. Många frågor väcks, diskuteras och funderas över.

 

Måndag 1 oktober 2012

Fortsatta diskussioner och planering med Intresseföreningens, EFS och Folkets hus styrelse.

 

Lördag 13 oktober 2012

Skördeauktion på Missionskyrkan där alla intäkter går till det blivande byahuset.

 

Måndag 15 oktober 2012

Styrelserepresentanter från byns föreningar träffas och planerar vidare. Skördeauktionen gav ett bra tillskott i kassan med hela 13 545 kronor. En grupp ses ut för att börja grovplanera vårens aktiviteter i byahuset.

 Onsdag 24 oktober

Planeringsgruppen gör en planering för våren. Kända evenemang planeras in i kalendern. Veckorna fördelas till respektive förening. Förslag tas fram vad gäller vaktmästare och inköp av förbrukningsmaterial.

Måndag 29 oktober

Byahusgruppen träffas (representanter från byns föreningar). Uppgifter fördelas ut till mindre grupper och redovisas skriftligt vid nästa träff. 

Söndag 18 november

Genomgång av intresseföreningens stadgar och godkännande av driftsbudget samt investeringsplan. Beslut tas om hyra.

Måndag 3 december

Byahusgruppen träffas
Genomgång av åtgärdslista, hyresdiskussion och förslag på vaktmästare samt fastighetsansvarig.

Måndag 10 december

EFS träffas för en slutlig genomgång av gåvobrevet.

Tisdag 11 december

Styrelsen för Intresseföreningen träffas och går igenom och godkänner gåvobrevet. Planering av officiella överlämnande av nyckel från EFS till Intresseföreningen

Torsdag 27 december

EFS har avsluts- och nystartskväll. Gåvobrevet skrivs under.

Söndag 13 januari 2013

EFS överlämnar officiellt nyckeln till Intresseföreningen i samband med julgransplundring i Byahuset.

Avslut- och nystartskväll

 

Den 27 december 2012 har EFS i Hörnsjö en avsluts- och nystartskväll. Bönhuset avslutas som kyrkolokal och blir Byahus. Samtidigt blir det en nystart där EFS verksamhet fortsätter i Byahuset, men istället som hyresgäst. EFS präst Ulf Gustafsson leder gudstjänsten.

Underskrift av gåvobrev

 

Samma kväll som EFS har avslut- och nystartskväll skrivs även gåvobrevet under. Här ses firmatecknarna för de båda föreningarna. Från vänster Dan Hörnlund, Inger Hörnvall, Birgitta Strömberg och Torbjörn Lundkvist.

Överlämnande av nyckel

 

Söndag den 13 januari kl. 14.00 2013 överlämnades nyckeln officiellt från Inger Hörnvall, ordförande i EFS till Lage Lundström, ordförande i Intresseföreningen. Det var även julgransplundring med fiskdamm, lotteri och fikaförsäljning.