Hörnsjö Intresseförening

Hörnsjö Intresseförening har funnits i ganska många år och har genom åren haft både större och mindre uppgifter att jobba med.

Intresseföreningen har blivit lite mer synlig än förr när den nu äger och förvaltar byns Byahus. Efter de första åren med det gemensamma huset kan byns olika föreningar konstatera att det gått över förväntan. En ömsesidig respekt för varandras olika evenemang gör det möjligt att bedriva väldigt varierande aktiviteter.