juni 2020

Del av Byahuset

Bokat av

städ

v.23

1

M

       

2

Ti

       

3

O

       

4

To

       

5

F

       

6

L

       

7

S

18.00 Årsmöte nedre våningen Tomas Sandström  

v.24

8

M

       

9

Ti

       

10

O

 

 

 

 

11

To

       

12

F

       

13

L

       

14

S

       

v.25

15

M

       

16

Ti

       

17

O

       

18

To

       

19

F

       

20

L

   
 
 

21

S

       

v.26

22

M

       

23

Ti

       

24

O

       

25

To

       

26

F

       

27

L

       

28

S

       

29

M

       

30

Ti