juni 2018 Del av Byahuset Bokat av städ
1 F        
2 L        
3 S        
v.23
4
M        
5 Ti        
6 O        
7 To 08.20-11.00 Friskolan nedre våningen Petra Westermark  
8 F        
9 L        
10 S        
v.24
11
M        
12 Ti 08.20-11.00 Friskolan nedre våningen Petra Westermark      
13 O 18.00 Friskolan nedre våningen Petra Westermark  
14 To minnesstund nedre våningen Stefan Lindgren  
15 F 19.00 ek. sommarmöte nedre våningen Helen Hörnlund  
16 L        
17 S        
18 M        
v.25
19
Ti        
20 O        
21 To        
22 F        
23 L        
24 S        
v.26
25
M        
26 Ti        
27 O        
28 To        
29 F        
30 L Privat nedre våningen Emma Jakobsson