juni 2019 Del av Byahuset Bokat av städ
1 L        
2 S 18.00 Friskolan nedre våningen Theresia Brändström  
v.23
3
M 12-15 friskolan nedre våningen Petra Westermark  
4 Ti 12-15 friskolan lilla salen Petra Westermark  
5 O        
6 To        
7 F        
8 L        
9 S privat lilla salen Birgitta Strömberg  
v.24
10
M 12-15 friskolan
18.30 Arbetsgruppen
nedre våningen
Lilla salen
Petra Westermark
Helen Hörnlund
 
11 Ti 08.00 - 17.00 Länstyrelsen
(samordnat med skolans önskemål neden)
10-11.20 Friskolan
14.00-15.00 Friskolan

nedre våningen

nedre våningen

övre våningen

Joakim Nilsson

Petra Westermark

Petra Westermark

 
12 O 08.00 - 17.00 Länstyrelsen
18.00-21.00 EFS/SMK
Nedre våningen
Nedre våningen
Johan Nilsson
Helen Hörnlund
 
13 To 08.00 - 17.00 Länstryrelsen
14-15 friskolan
nedre våningen
övre våningen
Johan Nilsson
Petra Westermark
 
14 F 12-15 friskolan
17-20  friskolan
lilla salen
nedre våningen
Petra Westermark
Petra Westermark
 
15 L under dagen lilla salen Anton Rönkvist  
16 S        
v.25
17
M        
18 Ti        
19 O        
20 To        
21 F        
22 L        
23 S        
v.26
24
M        
25 Ti        
26 O        
27 To        
28 F        
29 L        
30 S