April 2019 Del av Byahuset Bokat av städ
v.14
1
M 12.30 - 12.50 Friskolan lilla salen Petra Westermark  
2 Ti 12.00-12.20 Friskolan lilla salen    
3 O 13.00-13.20 Friskolan
18.00 EFS/SMK
lilla salen
nedre våningen
Petra Westermark
Helen Hörnlund
 
4 To 12.00-12.20
Hörneåns FVO 
lilla salen
nedre våningen
Stig Noren  
5 F 12.00-12.20
After work 18.00 Intressef.
lilla salen
nedre våningen
Petra Westermark
Tomas Sandström
 
6 L        
7 S 18.00 Klubben övre våningen Helen Hörnlund  
v.15
8
M 12.30-12.50 Friskolan lilla salen Petra Westermark  
9 Ti 12.00-12..20 Friskolan
19.00 EFS
lilla salen
nedre våningen
Petra Westermark
Helen Hörnlund
 
10 O 13.00-13.20 Friskolan
18.30 Kreativitetskafé
18.00 EFS/SMK
Lilla salen
Lilla salen
övre våningen
Petra Westermark
Maud Sjöström
Helen Hörnlund
 
11 To 12.00-12.20 Friskolan Lilla salen Petra Westermark  
12 F 12.00-12.20 Lilla salen Petra Westermark  
13 L        
14 S        
v.16
15
M        
16 Ti        
17 O        
18 To        
19 F        
20 L        
21 S        
v.17
22
M        
23 Ti 12.00-12.20 Friskolan
19.00 intr. för.
lilla salen
lilla salen
Petra Westermark
Tomas Sandström
 
24 O 13.00-13.20 Friskolan
18.30 Kreativitetskafé
18.00 EFS/SMK  
lilla salen
lilla salen
övre våningen
Petra Westermark
Maud Sjöström
Helen Hörnlund
 
25 To 12.00-12.20 Friskolan
18.00 Friskolan
lilla salen
nedre våningen
Petra Westermark
Theresia Brändström
 
26 F 12.00-12.20 Friskolan Lilla salen Petra Westermark  
27 L        
28 S 11.00 - 15.00 HIF
15.00 Klubben
18.00 EFS
lilla salen
övre våningen
nedre våningen
Åke Bergkvist
Helen Hörnlund
Helen Hörnlund
 
v.18
29
M 12.30-12.50 Friskolan lilla salen Petra Westermark  
30 Ti 12.00-12.20 Friskolan
17.30 Valborgsfirande
övre våningen
Hela huset
Petra Westermark
Helen Hörnlund