April 2019 Del av Byahuset Bokat av städ
v.14
1
M        
2 Ti        
3 O        
4 To        
5 F        
6 L        
7 S        
v.15
8
M        
9 Ti        
10 O        
11 To        
12 F        
13 L        
14 S        
v.16
15
M        
16 Ti        
17 O        
18 To        
19 F        
20 L        
21 S        
v.17
22
M        
23 Ti        
24 O        
25 To        
26 F        
27 L        
28 S        
v.18
29
M        
30 Ti 17.30 Valborgsfirande Hela huset Helen Hörnlund