April 2021

Del av Byahuset

Bokat av

städ

övr

v.13

1

To

       

 

2

F

       

 

3

L

       

 

4

S

       

 

v.14

5

       

 

6

Ti

       

 

7

O

       

 

8

To

       

 

9

F

       

 

10

L

       

 

11

S

kurs nedre våningen Torgny Eriksson  

 

v.15

12

       

 

13

Ti

       

 

14

O

       

 

15

To

       

 

16

F

       

 

17

L

       

 

18

S

 

 

 

 

 

v.16

19

 

 

 

 

 

20

Ti

VVO nedre våningen Kent Lundström  

 

21

O

       

 

22

To

       

 

23

F

       

 

24

L

       

 

25

S

       

 

v.17

26

       

 

27

Ti

       

 

28

O

       

 

29

To

       

 

30

F