OKTOBER 2024

Del av Byahuset

Hyrt av

Städ

v.40

1

Ti

 

 

 

 

 

2

O

 

 

 

 

 

3

To

 

 

 

 

 

4

F

 

 

 

 

 

5

L

 

 

 

 

 

6

S

 

 

 

 

v.41

7

M

 

 

 

 

 

8

Ti

 

 

 

 

 

9

O

 

 

 

 

 

10

To

 

 

 

 

 

11

F

 

 

 

 

 

12

L

 

 

 

 

 

13

S

 

 

 

 

v.42

14

M

 

 

 

 

 

15

Ti

 

 

 

 

 

16

O

 

 

 

 

 

17

To

 

 

 

 

 

18

F

 

 

 

 

 

19

L

 

 

 

 

 

20

S

 

 

 

 

v.43

21

M

 

 

 

 

 

22

Ti

 

 

 

 

 

23

O

 

 

 

 

 

24

To

 

 

 

 

 

25

F

 

 

 

 

 

26

L

 

 

 

 

 

27

S

 

 

 

 

v.44

28

M

 

 

 

 

 

29

Ti

 

 

 

 

 

30

O

 

 

 

 

 

31

To