Bokning av Byahuset

Bokningsansvarig
Helen Hörnlund
0930-710 12, 070-336 30 19

Beroende på vilken typ av
aktivitet som är inbokad
kan det ta olika lång tid
att förbereda lokalen.
Meddela vid bokning när
lokalen önskas vara tillgänglig.

Hyra

Hela nedre våningen
Byns föreningar: 600:-
Privat: 1200:-

Minnesstund 600:-

Lilla salen
Byns föreningar: 300:-
Privat 600:-

Övre våning
  Byns föreningar: 200:-
Privat: 400:-

Även andra hyror kan vara aktuella och beslutas då av Intresseföreningens styrelse.
Om lokalen ej nyttjas den bokade tiden eller avbokningen görs med kort varsel utgår ändå hyra enligt ovan.

När du hyrt lokalen kan städning köpas. Det kostar 1000:-. Observera att andra priser kan gälla om lokalen utsatts för grov nedsmutsning.