mars 2019 Del av Byahuset Bokat av städ
1 F 12.00-12.20 friskolan lilla salen Petra Westermark  
2 L        
3 S 18.00 EFS nedre våningen Helen Hörnlund  
v.10
4
M 18.30 v. vattenföreninge övre våningen Anders Walterholm  
5 Ti        
6 O 18.00 EFS/SMK lilla salen Helen Hörnlund  
7 To        
8 F        
9 L        
10 S        
v.11
11
M 12.30-12.50 friskolan
18.30 Kreativitetskafé
lilla salen Petra Westermark
Maud Sjöström
 
12 Ti 12.00-12..20 friskolan
19.00 EFS
lilla salen
nedre våningen
Petra Westermark
Helen Hörnlund
 
13 O 13.00-13.20 friskolan
18.00 EFS/SMK
lilla salen Petra Westermark
Helen Hörnlund
 
14 To 12.00-12.20 friskolan lilla salen Petra Westermark  
15 F 12.00-12..20 friskolan lilla salen Petra Westermark  
16 L        
17 S        
v.12
18
M 12.30 - 12.50 friskolan lilla salen Petra Westermark  
19 Ti 12.00-12.20 friskolan lilla salen Petra Westermark  
20 O 13.00-13.20 friskolan
EFS/SMK
lilla salen Petra Westermark
Helen Hörnlund
 
21 To 12.00-12..20 friskolan
18.30 s vattenförening
19.00 Intressef.
lilla salen
uppe
nedre våningen
Petra Westermark
Eskil Landström
Tomas Sandström
 
22 F 12.00-12..20 friskolan lilla salen Petra Westermark  
23 L        
24 S        
v.13
25
M 12.30- 12.50 friskolan lilla salen Petra Westermark  
26 Ti 12.00-12..20 friskolan
18.30 Kreativitetskafé
lilla salen Petra Westermark
Maud Sjöström
 
27 O 13.00-13.20 friskolan
18.00 EFS/SMK
lilla salen Petra Westermark
Helen Hörnlund
 
28 To 12.00-12.2.0 friskolan lilla salen Petra Westermark  
29 F 12.00-12..20 friskolan lilla salen Petr Westermark  
30 L Privat nedre våningen  Andre Lundberg  
31 S 18.00 EFS nedre våningen Helen Hörnlund  
Skriv din text här