Mars 2022

Del av Byahuset

Bokat av

Städ

v.9

1

Ti

19.00 EFS

Nedre våningen

Helen Hörnlund

   

2

O

18.30 Stickkafé

lilla salen

Maud Sjöström

   

3

To

         

4

F

         

5

L

         

6

S

         

v.10

7

M

         

8

Ti

         

9

O

12.00 sopplunch

lilla salen

Tomas Sandström

   

10

To

         

11

F

         

12

L

12.00 Privat lilla salen Emma Olofsson    

13

S

         

v.11

14

M

18.30 Stickkafé
19.00 Styr.möte Intresseför.

Lilla salen
Övre våningen

Maud Sjöström
Tomas Sandström

   

15

Ti

19.00 EFS

nedre våningen

Helen Hörnlund

   

16

O

 

 

     

17

To

         

18

F

         

19

L

         

20

S

         

v.12

21

M

         

22

Ti

         

23

O

12.00 Sopplunch

lilla salen

Tomas Sandström

   

24

To

         

25

F

         

26

L

18.00 v.pr.

lilla salen

Birgitta Strömberg

   

27

S

14.00 Gudstjänst
19.00 Intresseföreningens Årsmöte

nedre våningen
nedre våningen

Dan Fellman
Tomas Sandström

   

v.13

28

M

19.00 Årsmöte Glada Laxarna Lilla salen Olav Olofsson    

29

Ti

19.00 EFS

nedre våningen

Helen Hörnlund

   

30

O

18.30 Stickkafé

lilla salen

Maud Sjöstsröm

   

31

To

         

 

 

Skriv din text här