januari 2019 Del av Byahuset Bokat av städ
v.1
1
Ti        
2 O        
3 To        
4 F        
5 L        
6 S        
v.2
7
M        
8 Ti        
9 O        
10 To 19.00 Styr. Intr.för lilla salen Tomas Sandström  
11 F        
12 L        
13 S 15.00 Klubben övre våningen Helen Hörnlund  
v.3
14
M        
15 Ti 19.00 EFS nedre våningen Helen Hörnlund  
16 O 18.30 Stickkafé lilla salen Maud Sjöström      
17 To        
18 F        
19 L        
20 S        
v.4
21
M        
22 Ti        
23 O EFS utb. lilla salen Helen Hörnlund  
24 To        
25 F 18.00 After work nedre våningen Tomas Sandström  
26 L        
27 S        
v.5
28
M        
29 Ti 19.00 EFS nedre våningen Helen Hörnlund  
30 O 18.30 Stickkafé lilla salen Maud Sjöström  
31 To