JANUARI 2022 Del av Byahuset Hyrt av städ
  1 L        
  2 S        
v.1 3 M        
  4 Ti        
  5 O        
  6 To 18.00-21.00 privat övre våningen Ingela Hörnvall  
  7 F        
  8 L        
  9 S        
v.2 10 M 19.00 styr. möte Intressef. lilla salen Tomas Sandström  
  11 Ti        
  12 O        
  13 To        
  14 F        
  15 L        
  16 S        
v.3 17 M        
  18 Ti 19.00 Bibelstudium nedre våningen Helen Hörnlund  
  19 O        
  20 To        
  21 F        
  22 L        
  23 S        
v.4 24 M        
  25 Ti        
  26 O        
  27 To        
  28 F        
  29 L Hela dagen, privat nedre våningen Helen Hörnlund  
  30 S        
v.5 31 M