DECEMBER 2021 Del av Byahuset Bokat av städ
v.48 1 O        
  2 To        
  3 F        
  4 L        
  5 S        
v.49 6 M        
  7 Ti 19.00 EFS nedre våningen Helen Hörnlund  
  8 O        
  9 To        
  10 F        
  11 L        
  12 S        
v.50 13 M        
  14 Ti        
  15 O        
  16 To        
  17 F        
  18 L        
  19 S        
v.51 20 M        
  21 Ti        
  22 O        
  23 To        
  24 F        
  25 L        
  26 S        
v.52 27 M        
  28 Ti        
  29 O        
  30 To        
  31 F 16.00 EFS nedre våningen Helen Hörnlund