DECEMBER 2022 Del av Byahuset Bokat av städ
  1 To        
  2 F        
  3 L        
  4 S        
  5 M        
  6 Ti        
  7 O        
  8 To        
  9 F        
  10 L        
  11 S        
  12 M        
  13 Ti        
  14 O        
  15 To        
  16 F        
  17 L        
  18 S        
  19 M        
  20 Ti        
  21 O        
  22 To        
  23 F        
  24 L        
  25 S        
  26 M        
... 27 Ti        
  28 O        
  29 To        
  30 F        
  31 L