Här kommer inom kort att finnas material om Hörnsjö bys samfällighetsföreing.