November 2018 Del av Byahuset Bokat av städ
1 To        
2 F        
3 L        
4 S        
v.45
5
M        
6 Ti 19.00 EFS nedre våningen Helen Hörnlund  
7 O 18.30 Stickkafé lilla salen Maud Sjöström  
8 To        
9 F        
10 L 18.00 Vinprovning lilla salen Birgitta Strömberg  
11 S        
v.46
12
M        
13 Ti        
14 O        
15 To        
16 F        
17 L Privat nedre våningen Ulrika Karlsen  
18 S 19.00 Intr. för. lilla salen Tomas Sandström  
v.47
19
M        
20 Ti 19.00 EFS nedre våningen Helen Hörnlund  
21 O        
22 To 18.30 Stickkafé lilla salen Maud Sjöström  
23 F        
24 L        
25 S 18.00 EFS nedre våningen Helen Hörnlund  
v.48
26
M        
27 Ti        
28 O        
29 To        
30 F