OKTOBER 2022 Del av Byahuset Bokat av städ
  1 L        
  2 S        
  3 M        
  4 Ti        
  5 O        
  6 To        
  7 F        
  8 L        
  9 S        
  10 M        
  11 Ti        
  12 O        
  13 To        
  14 F        
  15 L        
  16 S        
  17 M        
  18 Ti        
  19 O        
  20 To        
  21 F        
  22 L        
  23 S        
  24 M        
... 25 Ti        
  26 O        
  27 To        
  28 F        
  29 L        
  30 S        
  31 M