OKTOBER 2021 Del av Byahuset Bokat av städ
  1 F        
  2 L        
  3 S        
v.40 4 M        
  5 Ti        
  6 O        
  7 To        
  8 F        
  9 L        
  10 S        
v.41 11 M        
  12 Ti 19.00 EFS nedre våningen Helen Hörnlund  
  13 O 18.30 Stickkafé lilla salen Maud Sjöström  
  14 To        
  15 F        
  16 L 18.00 Gudstjänst nedre våningen Dan Fällman  
  17 S 19.00 styr.möte lilla salen Tomas Sandström  
v.42 18 M        
  19 Ti        
  20 O 19.00 Kafékväll nedre våningen Dan Hörnlund  
  21 To        
  22 F Minnesstund nedre våningen E N dödsbo (Näslunds?)  
  23 L HIF  nedre våningen Åke Bergkvist  
  24 S        
v.43 25 M        
  26 Ti 19.00 EFS nedre våningen  Helen Hörnlund  
  27 O 18.30 Stickkafé lilla salen Maud Sjöström  
  28 To 19.00 Skoterkl.  lilla salen Olof Zingmark  
  29 F        
  30 L        
  31 S