OKTOBER 2022 Del av Byahuset Bokat av städ
  1 L        
  2 S        
v.40 3 M        
  4 Ti        
  5 O 18.30 Stickkafe lilla salen Maud Sjöström  
  6 To        
  7 F        
  8 L 18.00 Ölprovning nedre våningen Tomas Sandström  
  9 S        
v.41 10 M        
  11 Ti        
  12 O 19.00 EFS nedre våningen Helen Hörnlund  
  13 To        
  14 F        
  15 L HIF nedre våningen Åke Bergkvist  
  16 S        
v.42 17 M        
  18 Ti        
  19 O 18.30 Stickkafe lilla salen Maud Sjöström  
  20 To        
  21 F        
  22 L 09.00-20.00 EFS nedre våningen Helen Hörnlund  
  23 S        
v.43 24 M        
... 25 Ti        
  26 O 19.00 EFS nedre våningen Helen Hörnlund  
  27 To        
  28 F        
  29 L        
  30 S        
v.44 31 M