OKTOBER 2022 Del av Byahuset Bokat av städ
  1 L        
  2 S 19.00 Gympa nedre våningen Marta Wilma  
v.40 3 M        
  4 Ti        
  5 O 18.30 Stickkafe lilla salen Maud Sjöström  
  6 To 19.00 Gympa nedre våningen Marta Wilma  
  7 F        
  8 L 18.00 Ölprovning nedre våningen Tomas Sandström  
  9 S 19.00 Gympa nedre våningen Marta Wilma  
v.41 10 M        
  11 Ti        
  12 O 19.00 EFS nedre våningen Helen Hörnlund  
  13 To 19.00 Gympa nedre våningen Marta Wilma  
  14 F        
  15 L        
  16 S 19.00 Gympa nedre våningen Marta Wilma  
v.42 17 M        
  18 Ti        
  19 O 18.30 Stickkafe lilla salen Maud Sjöström  
  20 To 19.00 Gympa nedre våningen Marta Wilma  
  21 F        
  22 L 09.00-20.00 EFS nedre våningen Helen Hörnlund  
  23 S 19.00 Gympa nedre våningen Marta Wilma  
v.43 24 M        
... 25 Ti        
  26 O 19.00 EFS nedre våningen Helen Hörnlund  
  27 To 19.00 Gympa nedre våningen Marta Wilma  
  28 F        
  29 L        
  30 S 19.00 Gympa nedre våningen Mart Wilma  
v.44 31 M