OKTOBER 2021 Del av Byahuset Bokat av städ
  1 F        
  2 L        
  3 S        
v.40 4 M        
  5 Ti        
  6 O        
  7 To        
  8 F        
  9 L        
  10 S        
v.41 11 M        
  12 Ti        
  13 O        
  14 To        
  15 F        
  16 L        
  17 S        
v.42 18 M        
  19 Ti        
  20 O        
  21 To        
  22 F        
  23 L        
  24 S        
v.43 25 M        
  26 Ti        
  27 O        
  28 To        
  29 F        
  30 L        
  31 S